VesSpolková kultura

Kultura, životní prostředí sociálních skupin a rodina mají zásadní vliv na naše chování, utváření osobnosti, postojů a zájmů.

Mezi tradiční místní lidovou kulturu patřily i v našich obcích dožínkové slavnosti, masopustní a čarodějnické radovánky, stavění a kácení májky, hasičské plesy a představení místního divadelního spolku. Vždy se v nějaké formě pamatovalo i na děti. 

 

Doba se ale změnila, vztah ke vzájemnému setkávání byl narušen. Volný čas a zábava se  stále více komercionalizují a přirozená setkávání lokální komunity přebírají digitální  technologie  – PC-internet, videohry apod. A jak nám potvrdila nedávná pandemie Covidu 19, žádná technologie nenahradí osobní setkání. Pocit izolace může vést k narušení  duševního a fyzického zdraví. Sociální izolace je dokonce spojována s vyšším rizikem předčasné smrti. Lidé jsou sociální bytosti s potřebou někam patřit.

 

 

Přáním VesSpolku je oživit pozornost místních lidí k hodnotám, které tu kdysi byly, jsou dosud patrné a které je třeba  postupně obnovovat. Týká se to nejen drobných hmotných památek -odkazů našich předků, jako je křížek, zvonička, lípa v Zehubech a kaplička v Kamenných Mostech, ale také okolní krajiny. VesSpolek  bude usilovat o její větší  průchodnost a o to, aby sloužila nejen k ekologicky vyvážené agrovýrobě, ale též k rekreaci, odpočinku a zvěři.