vesspolek.cz

„Pokud je jedna cesta lepší než druhá, můžete si být jisti, že je to cesta přírody.“

Aristoteles- řecký filozof, -384 až-321 př. n. l.

O nás

VesSpolek byl založen s myšlenkou sdružovat občany, kteří se chtějí podílet na  udržení a rozvíjení kulturního, historického a přírodního dědictví v obcích Zehuby a Kamenné Mosty ve  spolupráci s dalšími spolky a organizacemi  a obecními orgány.

Česká krajina a trocha historie

Každý strom je v krajině funkční. Produkuje kyslík, odčerpává oxid uhličitý, snižuje teplotu země, brání erozi, vysoušení krajiny a funguje jako přírodní  větrolam. Již okolo r. 900 obyvatelé českých zemí pěstovali ovocné stromy. Ovocné aleje pak vznikaly za vlády Marie Terezie, která nařídila sázet ovocné stromy podél cest jako zdroj potravy pro pochodující vojska. Ovocné odrůdy se šlechtily v klášterních i zámeckých zahradách a české ovoce v té době patřilo k nejlepším v  Evropě a vyváželo se do celého Rakouska-Uherska.                  

V kořenech stromů, kůře a korunách žije velké množství živočichů. Krajina  bez ovocných stromů není rozmanitá a mizí z ní život.

 

V 50. letech minulého století při  kolektivizaci zemědělství došlo k rozorání původních cest, mezí a  ke scelování velkých ploch půdy. Během té doby zaniklo 800 000 km mezí, 30 000 km alejí a 120 000 km polních cest. *  V současné době má Česká republika stále největší půdní bloky v Evropě a čelí tak větrné a vodní erozi, suchu a nezadržování vody v krajině. Kvalitní, zdravá půda je podmínkou našeho života. Chráníme-li půdu, chráníme sami sebe.  Dopady klimatické změny může měnit hlavně zeleň a voda. Stromy do polí patří.

Stromy slaví svůj Mezinárodní den stromů již 150 let a připadá na 20.října. Tato tradice byla přerušena válkou a komunistickým režimem a byla obnovena v roce 2000.

*  Zdroj: Národní zemědělské muzeum

VesSpolek z.s.